Perfeccionar-se en la tècnica actoral des d’una visió integradora. Postgrau d’Interpretació en Metodologia CODA. Curs 23-24