Investigar, crear, Interpretar: Professionalització de l’impuls creatiu escènic. Postgrau en Creació Teatral. Curs 23-24