Inscripció a la sessió informativa del Pla de formació actoral - Curs 2020/2021