Inscripció a la sessió informativa del Postgrau en tècnica d'interpretació, metodologia Coda - Curs 2020/2021